אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ג אב  ה'ש"צ
רבי ישראל ב"ר משה חריף מלבוב