אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' אב  ה-תרפ"ח
רבי יהודה לייב ב"ר נחמן קובלסקי -מוולוצבק