אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ז תמוז  ה-תקע"ג
רבי יצחק ב"ר יוסף משה חריף -מסאמבור
מחבר ספר שו"ת "זרע יצחק"