אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ו תמוז  ה-שצ"ט
רבי אהרן ברכיה ב"ר משה -ממודינה
מחבר ספר "מעבר יבוק"