אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ה' תמוז ה'תשע"ח , 18/06/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' תמוז  ה-תש"א
רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין
יש אומרים שנפטר בי' תמוז תש"א