אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ד חשוון ה'תשע"ט , 23/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' תמוז  ה-תש"א
רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין
יש אומרים שנפטר בי' תמוז תש"א