אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ה' תמוז ה'תשע"ח , 18/06/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' תמוז  ד-תתקל"א
רבי יעקב ב"ר מאיר רבנו תם -מרומרוג