אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ד חשוון ה'תשע"ט , 23/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' תמוז  ד-תתקל"א
רבי יעקב ב"ר מאיר רבנו תם -מרומרוג