אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ה' תמוז ה'תשע"ח , 18/06/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' תמוז  ה-תרכ"ג
רבי מרדכי זאב ב"ר יצחק אהרן אינטנגא - מפרשי הים
מחבר ספר 'מפרשי הים'