אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ו' אייר  ה-קי"ב
רבינו לוי - הרלב"ג
רבינו לוי ב"ר גרשון - הרלב"ג