אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י' אייר ה'תשע"ח , 25/04/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' אייר  ה-ש"כ
רבי קלמן וירמיזא
רבי קלמן וירמיזא מלבוב, מראשי מרביצי התורה בפולין