אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ו' כסלו  ה-תשי"ח
רבי מיכאל דב ווייסמנדל
רבי חיים מיכאל דב ב"ר יוסף ווייסמנדל מנייטרא