אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' כסלו  ה-ת"ש
רבי נחום מדומברובא
רבי נחום ב"ר יעקב מדומברובא בעמח"ס "חזון נחום"