אהלי צדיקים
English
ב"ה יום ראשון , ב' ניסן ה'תשע"ח , 18/03/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' כסלו  ה-ת"ש
רבי נחום מדומברובא
רבי נחום ב"ר יעקב מדומברובא בעמח"ס "חזון נחום"