אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' כסלו  ה-ת"ש
רבי נחום מדומברובא
רבי נחום ב"ר יעקב מדומברובא בעמח"ס "חזון נחום"