אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , כ"ח שבט ה'תשע"ז , 24/02/2017
ימי זכרון
אילינקה‚ מחוז ורונז‚ רוסיה: ציונו של החסיד המפורסם שוקם רבי יואל זה הלך לבית עולמו, והרב ישראל מאיר גבאי שבינתיים הקים את אימפריית "אהלי צדיקים" לאיתור ושימור המקומות הקדושים, חש חובה מיוחדת לעצמו - משימת איתור קברו של רבי נחום שטארקס.
 
קרא עוד
שומיאץ‚ רוסיה: התרגשות באיתור קברו של רב העיר הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל החיים היהודיים בעיירה שומיאץ שברוסיה, פעלו ופיכו בה שנים רבות, אך היא זכתה לפרסום מיוחד בשל גדולי התורה שפעלו בה, בראשם רבה של העיר רבות בשנים, הגאון האדיר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצ"ל, שכיהן כרב בעיירה זו ושם נטמן. קרא עוד זעזוע בעולם היהודי מחילול קברו של התנא רבי יוסי בן קיסמא באזור מירון איתור קברו של רבי יוסי בן קיסמא בגליל, הוא סיפור פלאי בפני עצמו, במקורותינו כבר מופיע שרבי יוסי בן קיסמא ביקש שיקברוהו בעומק רב במעמקי האדמה, כדי שלא יינזק בעת חפירת קברים - עיניו הצופיות ראו זאת כבר בחיים חיותו לפני למעלה מאלפים שנה.  קרא עוד
חדשות כלליות ומאמרים
אילינקה‚ מחוז ורונז‚ רוסיה: ציונו של החסיד המפורסם שוקם
רבי יואל זה הלך לבית עולמו, והרב ישראל מאיר גבאי שבינתיים הקים את אימפריית "אהלי צדיקים" לאיתור ושימור המקומות הקדושים, חש חובה מיוחדת לעצמו - משימת איתור קברו של רבי נחום שטארקס.
 
12/02/2017 ט"ז שבט ה'תשע"ז
א שבת און מעזיבוז
את השיחה המרתקת עם הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו על מסעו המרתק והסוחף לליבה של סיביר, אנו מקיימים במשרדו שבעיירה מעזיבוז האוקראינית, סמוך ונראה להיכל קדשו של אור שבעת הימים מרנא הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו זי"ע, בתוככי קריית ה′הכנסת אורחים′ שהקים בעשר אצבעותיו.
22/02/2016 י"ג אדר א' ה'תשע"ו
קברים ובתי קברות
תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"
החודש, חודש כסלו, מצויינת באגודת "אהלי צדיקים" בסימן של עשיה מאומצת למען כבודם של קדושי עליון אשר בארץ המה ולרווחת העולים להשתטח על ציוניהם הקדושים.
19/12/2016 י"ט כסלו ה'תשע"ז
קיטוב: חוּדש אהלו של הרהק רבי משה מקיטוב זיע"א
שביל גישה חדש יקל על העולים לבית העלמין | השבת בית העלמין לכבודו הראוי
12/12/2016 י"ב כסלו ה'תשע"ז
הכנסת אורחים
עליה המונית לציון פועל הישועות בווילעדניק | אוקראינה
לקראת שבת קודש פרשת שמות, כ"א בטבת, יום ההילולא של הרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק בעל "שארית ישראל", הטמון בעירו ווילעדניק, נערכת אגודת "אהלי צדיקים" לאירוח המוני העולים על הציון הקדוש המסוגל לישועה, כפי שידועה הבטחתו כי "כל מי שיגע ב'קלאמקע' - ידית הדלת שלי, מובטחת לו ישועה".
31/12/2015 י"ט טבת ה'תשע"ו
שבועות במז'יבוז' התשע"ד
המונים קיבלו את התורה בערש החסידות מז'יבוז'‚ מקום מושבו ומנו"כ של מרנא ורבנא‚ קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א שיום ההילולא שלו חל בחג השבועות | פעילי אהלי צדיקים קיבלו את ההמונים ודאגו לכל צרכי החג באכילה‚ שתייה ולינה | הכנסת אורחים מסביב לשעון
10/06/2014 י"ב סיוון ה'תשע"ד
קברי אחים
אומן: מצבה לזכרון שלשים אלף קדושי אומן
אומן‚ אוקראינה: אגודת אהלי צדיקים הקימה מצבת זכרון לזכרם של שלשים אלף קדושי אומן אשר נהרגו על קדוש השם ע"י ידי פורעי גנטה בשנת תקכ"ח. המציבה עשויה אבן בזלת שחורה ועליה חרוט נוסח "קינת אומן" שחוברה ע"י רבי דוד חזן תלמיד הבעש"ט‚ שהסתתר וניצל מהטבח וקבר את הקדושים
23/11/2010 ט"ז כסלו ה'תשע"א
קבר האחים נחשף בעקבות לוח הזיכרון
סיפור גלגולו של לוח-זיכרון מתקופת השואה‚ שצויר על-ידי נער יהודי בן 14‚ ושהנציח את טבח מתפללי בית הכנסת הגדול ביאסי שברומניה‚ ועד לחשיפתו של קבר האחים בסוף השבוע
10/11/2010 ג' כסלו ה'תשע"א